Правилното дишане при карането на колело е важна част от представянето ни на педалите. Повечето хора, каращи колело непрофесионално, рядко се замислят върху дихателния процес, докато не се стигне до повишаването на интензивността на въртене или достигането на изкачване. Тогава е важно да не се стига до запъхтяване, а да се установи контрол и продължаване нагоре/напред. Количеството кислород, което белите ни дробове успяват да усвоят и доставят на тялото, е индикатор за нашето сърдечно-съдово здраве. Повечето хора приемат дишането за даденост, а в действителност начинът, по който дишаме, има пряко отражение върху физическата ни сила и издръжливост. Така че дали караме колело или извършваме друга аеробна дейност, за да се поддържаме здрави, наш приоритет трябва да е използването на пълния ни дихателен потенциал.